หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ตลาดใหม่   จ้างจ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อขุดกลบท่อเมนประปาบริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.อบทม   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองบ้านม่วง หมู่ที่ ๔ ซอย ๒/๔ ตำบลอบทม (คลองระบายน้ำสุพรรณ๓) 27 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หูช้าง(หน้าอนามัยทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลโผงเผงอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 7 (ตั้งแต่โกรกทรายบางไทรถึงโกรกทรายจิดาภา) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง   ซื้อน้ำยากำจัดกลิ่น ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.ศรีพราน   ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์   ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง   จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหน้าวัดกำแพง ซอย 4 , ซอย 5 บ้านหน้าวัดกำแพง หมู่11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัญชาญ จังหวัดอ่างทอง (ตามละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง   จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังด้วยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ ๒,๙,๑๒ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง อท.ถ.52-018 - อท.ถ.52-021 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 474.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,422 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง อท.ถ.52-018 - อท.ถ.52-021 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 474.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,422 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
อบต.ศรีพราน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 2,300 ตารางเมตรบริเวณแยกสะพาน คสล. ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 ถึงบึงสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (ตามแบบที่อบต.ศรีพรานกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
อบต.ศรีพราน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 2,300 ตารางเมตรบริเวณแยกสะพาน คสล. ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4 ถึงบึงสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (ตามแบบที่อบต.ศรีพรานกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2565
ทต.เกษไชโย   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.ไชโย   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ หินคลุก เพื่อใช้ในการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมขัง น้ำซึม และน้ำล้นตลิ่ง ภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 จนสิ้นสุดสถานการณ์ (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2565
อบต.ตลาดใหม่   จ้างจ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อขุดกลบท่อเมนประปาบริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โผงเผง   จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ตลาดใหม่   ซื้อจัดซื้อชุดถ้วยการแฟพร้อมถาดรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ตลาดใหม่   จ้างจ้างเหมาบริการหล่อรูปเหมือนวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เนื้อโลหะทองเหลือง รมดำ ความสูง 3 เมตร จำนวน 1 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 113
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง 14110 โทร : 035-632-543 โทรสาร : 035-632-840
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
จำนวนผู้เข้าชม 104,017 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-852-0818

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10